تورغا كىرىش
ساقلىۋىلاي

330gخانەم سۈتلۈك بادام چىلان